רוצים שנגיע להעביר אצלכם/ן בית מדרש חברתי?

מרכז ההדרכה של "ממזרח שמש-כל ישראל חברים" מהווה מקום מפגש פיזי, רגשי ורוחני בין זהויות שונות במרחב הישראלי והיהודי. במפגש נעסוק בבירור זהות, במנהיגות עצמית וחברתית, בהרכב החברה הישראלית, ועוד; כל זאת באמצעות פגישה חווייתית, אישית וקבוצתית, עם מקורות יהודיים וישראליים מתקופות שונות וברוח חכמי יהדות ארצות האסלאם.

אנו מאמינות/ים כי באמצעות שינוי התודעה הישראלית הרחבה, ע"י הפרטים והמגוון האנושי המרכיב את החברה, ניתן לעשות שינוי חברתי ולהפוך את המקום בו אנו חיות/ים למקום שמכיל זהויות שונות ומעניק לכולן מקום שווה.

מרכז ההדרכה מספק סדנאות, סמינרים, ימי עיון, קורסים, הרצאות וסיורים- לקהלים שונים ומגוונים: סטודנטיות/ים, א/נשי חינוך, הורים, ש"שינים, מכינות קדם צבאיות, מכינות בוגרות/ים, מדריכים/ות בתנועות הנוער השונות, רבני קהילות, תלמידי/ות תיכון וחט"ב, עובדים/ות סוציאליים/ות, עובדות/ים עם א/נשים בעלי/ות צרכים מיוחדים, משרתי/ות כוחות הבטחון, בני/ות שירות לאומי ועוד.

הסדנאות מותאמות לקהל היעד, ונבנות לפי צרכי המקום ומאפייניו.

אנו פועלות/ים בכל רחבי הארץ- ישנה אפשרות שנגיע אליכם/ן, או שתגיעו להתארח אצלנו (בתי המדרש שלנו ממוקמים בירושלים ובחולון).

צרו קשר- עוד היום, עם סיגל אברהם, מנהלת מרכז ההדרכה, במייל sigal@mizrach.org.il  או בטלפון 058-6518290.

"תמונה למחשב"ה" – תקנון התחרות

ממזרח שמש > ארכיון  > "תמונה למחשב"ה" – תקנון התחרות

"תמונה למחשב"ה" – תקנון התחרות

"תמונה למחשב"ה" – תקנון התחרות

כללי

הקבוצות שפועלות בבית המדרש למנהיגות חברתית "ממזרח שמש" לומדות, בין היתר, כיצד המקום משפיע על האדם ולהיפך. מטרתה של תחרות זו היא ללמוד מניסיונכם החברתי, במחובר ללימוד אותו אנו מקיימים כחלק מבמחשב"ה- בית מדרש חברתי בשירות הקהילה, ולכן אנו מציעים לבחון כיצד מתחברת העשייה החברתית שלכם עם הלימוד בקבוצות ועם המקום בו אתם חיים ופועלים.

מהי תחרות "תמונה למחשב"ה"?

תחרות "תמונה למחשב"ה" מבקשת לחבר בין מקור יהודי-חברתי המוכר לכם מלימודיכם במסגרת בית המדרש החברתי "ממזרח שמש", ובין המקום שבו אתם חיים ופועלים. אנו מבקשים, למעשה, שתבחנו את מקום מגוריכם ו/או את מקום הפעילות שלכם דרך עיני המדרש, ותצלמו תמונות המקשרות בין לימוד ומעשה, בהתאם לתקנון התחרות שלהלן:

 1. זכאות להשתתפות בתחרות:
  • יהיו רשאים להשתתף מי שעמדו בכל תנאי התקנון והסכימו לתנאיו.
   • טופס הפנייה לתחרות יכלול את התמונה, שם התמונה שניתן לה ע"י הקבוצה, שם המנחה של הקבוצה, וכן פרטים אישיים של נציג/ה מחברי הקבוצה המשתתפת: שם, כתובת מגורים אישית, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומספר תעודת זהות.
  • התחרות פתוחה לכלל הקבוצות הלומדות בבית המדרש של ממזרח שמש בשנת תשע"ח.
 • ההשתתפות בתחרות פתוחה לבני 18 ומעלה בלבד.
 • כל קבוצה משתתפת רשאית להגיש תמונה אחת בלבד.
 • על התמונות לבטא את נושא התחרות ולקשר בין מקורות יהודיים-חברתיים המופיעים במערכי הלימוד של "ממזרח שמש", לבין מקום המגורים ו/או ההתנדבות של חברי/ות הקבוצה באופן ישיר או אסוציאטיבי. לצד הצילום יש להוסיף טקסט הסבר קצר, עד 100 מילים.
 • על התמונה והתוכן שלצידה לכבד את הזולת ולהימנע מביטויי גזענות או/ו מאמירות פוגעניות.
 • המשתתפים אינם רשאים להעלות תכנים אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או בדרישות התקנון ו/או התכנים הבאים, בין אם במפורש ובין אם במרומז:

א. תכנים הקשורים באלימות;

ב. תכנים המכילים קללות מכל סוג שהוא;

ג. תכנים בעלי הקשר גזעני;

ד. תכנים בעלי הקשר מיני;

ה. תכנים מעליבים/ פוגעניים;

ו. תכנים בעלי תוכן פרסומי;

ז. תכנים שיש בהם משום פגיעה בזכויות יוצרים ו/או בסימני מסחר ו/או במדגמים;

ח. תכנים שיש בהם משום הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בשם טוב של צד שלישי כלשהוא.

1.10 בביצוע הפעולה של שליחת התמונה יש משום אישור בלתי משתמע של שולח התמונה, כי הוא בעל מלוא זכויות הקניין בתמונה שנשלחת וכי התמונה אינה מפרה כל זכות קניין רוחני, פוגעת בשם טוב של צד שלישי כלשהו או פוגעת בפרטיות של מאן דהוא.

1.11 המשתתף בפעילות מצהיר ומתחייב כי היצירה, לרבות הרעיון, הביצוע, הגרפיקה, התמונה, המדגם, סימן המסחר וכיו"ב, היא מקורית ונוצרה על ידו. המשתתף בפעילות מצהיר כי היצירה והרעיון לה אינו מועתק מכל גורם שהוא, לרבות מאתרי אינטרנט אחרים ו/או כל מקור אחר, וכי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים אחרים (למעט אם אותם צדדים העבירו בכתב את הזכויות המלאות ביצירות למשתתף). עוד מצהיר המשתתף כי אין בשימוש ביצירה (לרבות בשידורו בטלוויזיה, הצגתו באתר האינטרנט, והצגתו על גבי המחשב ובמכשירים סלולריים) כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או ניצולן ו/או הפרתן של זכויות קניין רוחני מכל סוג ומין שהוא.

1.8א. אם פגע היוצר באחת מזכויות היוצרים ועובדה זו תתברר למנהל התחרות, תיפסל יצירתו. בנוסף, אם תוגש תביעה בגין פגיעה בזכויות יוצרים על ידי צד ג', יישא מגיש היצירה באחריות הבלעדית לכך.

1.9  בשליחת התמונה מעניק המשתתף ל"ממזרח שמש – כל ישראל חברים" הרשאה בלתי חוזרת להשתמש בתמונה ובאסוציאציה שיצר המשתתף לטובת מצגות/ספרים/פרסומים/תערוכות וכל מדיה ויזואלית אחרת לרבות אמצעים דיגיטאליים, רשתות, וידאו וחומר מודפס, שיראה לנכון, וזאת ללא תשלום כל תמורה למשתתף.

 1. אישור השתתפות על-ידי עורך התחרות ("ממזרח-שמש – כל ישראל חברים"):

עורך התחרות יהיה רשאי לפסול השתתפותם של המעוניינים להשתתף בפעילות בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה וכן בהתבסס על כל קריטריון אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

2.1 התמונות תישלחנה לכתובת המייל של התחרות – midrashmakom@gmail.com, עד לתאריך כ"ט ניסן תשע"ח, 14.04.2018.

2.2 אישור קבלת  התמונות אצל מנהלי התחרות יישלח תוך שישה ימי עבודה.

2.3 שלב ב' של התחרות יתקיים ברשת החברתית פייסבוק, בדף של "ממזרח שמש", בו יוצגו התמונות באלבום ייעודי, ויתנהל בהתאם לכללי "הליך הבחירה" שלהלן בסעיף 4.

 1. צוות השופטים

3.1 צוות השופטים יוכרז מראש ושמותיהם יפורסמו במקביל לפרסום התחרות לקהל הרחב.

 1. הליך הבחירה:

4.1 שלב ב' – כל תמונה שתועלה בפייסבוק תידרש לעבור את מחסום ה-50 לייקים. כלל התמונות שיעברו את מחסום 50 הלייקים בתום התקופה שתוקצב לתחרות יעברו לשלב "בחירת השופטים".

תמונות העלולות לפגוע ברגשות הציבור, או שיש חשש לזיוף ההצבעות או שאינן עומדות בכללי התקנון, ייתכן וייפסלו בידי השופטים ובשיקול דעתם המלא. מובהר כי "ממזרח שמש" שומר לעצמו את הזכות לפסול את מועמדותה של כל תמונה או להחליט על הפסקת התחרות בכל שלב, וזאת מכל טעם שהוא, לרבות חשש להטעיה, מספר מצומצם יחסית של מתמודדים/הצבעות וכו'.

4.2  שלב ג': בחירת צוות השופטים – שופטי התחרות יבחרו בשלוש התמונות הזוכות, אשר ביטאו לדעתם בצורה המיטבית את עיקרי התחרות.

4.3 לאחר החלטת צוות השופטים, ההודעה לזוכים בשלושת המקומות הראשונים תועבר באמצעות דוא"ל וכן בפייסבוק ובאתרי האינטרנט של הארגון.

 1. זכאות להצביע:

5.1  הליך ההצבעה נעשה על ידי לחיצה על כפתור האצבע (Like this) מתחת לתמונה הנבחרת. כל משתתף רשאי לתת לייק לכמה תמונות שירצה.

 1. הפרס:

6.1 הפרסים לזוכים במקומות הראשון, השני והשלישי יהיו פרסים בשווי כספי לשימוש הקבוצה המתחרה כולה. בהתאם לשיקולי "ממזרח שמש" ובמימונו.

מקום ראשון: 1,000 ש"ח

מקום שני: 750 ש"ח

מקום שלישי: 500 ₪

6.2 הפרס יוענק לקבוצה המגישה, ובלבד שיוכח על ידה כי כספי הפרס ישמשו את כלל חברי הקבוצה לפעילות חברתית חד-פעמית משותפת, בהתאם לכללי הפעילות ובאישור והסכמת רכז/ת הקבוצה.

 1. שימוש במידע:

7.1 "ממזרח שמש" יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטי הקשר שיסופקו על המשתתפים (מועמדים/מצביעים) לצרכיו, לרבות: קידום מכירות, פרסום, שיווק, הודעות על מבצעים, שמירה על קשר ועוד.

7.2 "ממזרח שמש" יהיה ראי להשתמש ביצירות ובפרסומים ללא צורך באישור הצדדים האחרים.